Home > Prijzen
Overdrachtsbelasting
U betaalt geen overdrachtsbelasting

De rol van de fiscus

Bij het kopen van onroerend goed heeft men met onroerend goedbelasting te maken. Deze belasting wordt geheven over een door de inspecteur vastgestelde waarde (" assessed value") enis afhankelijk van in welke van de 67 counties in Florida men is gevestigd. Het percentage mag in Florida niet boven de 3% uitkomen. Gemiddeld ligt dit percentage tussen de 1.6% en 2% met uitschieters boven dit gemidddelde in Miami. De vastgeslede waarde is aanzienlijk lager dan de commerciële waarde, zo rond de 75%. Bij een woning van $ 250000 is dat per jaar $ 2000. Daartegenover staat dat u geen overdrachtsbelasting en transportkosten betaalt. De waarde van het eigendom wordt in het begin van het aanslagjaar vastgesteld en is betaalbaar per eind november. De uiterste vervaldatum is op 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Indien de woning verhuurd wordt dan heeft men ook te maken met "Sales en Resort Tax". Deze belasting wordt normaal gesproken ingheouden en afgedragen door het Property Management kantoor. Verder is er de "Tangible Personal Tax" een belasting, die wordt geheven over de inboedel en zo'n $ 200,= per jaar bedraagt en verder moet men een angifte inkomstenbelasting doen. Naast de opgave inkomen, kan men alle kosten aftrekken, zodat men vaakop een negatieve aangifte uitkomt, temeer, omdat naast de operationele kosten ook zaken zoals afschrijvinggen en een inspectiebezoek afgetrokken mogen worden. De verliezen per jaar zijn verrekenbaar met eventueel toekomstige winsten, hetgeen goed uitkomt als men kapitaalwinst realiseert bij eventuele verkoop.

Aanbetaling

Nadat een koper een object op het oog heeft dan is het vaak mogelijk om dit voor een paar dagen op "hold" te zetten. Meestal is een cheque van $ 1000,= voldoende. De potentiële koper heeft nu de tijd om zich te bezinnen en als de de afgesproek periode verloopt dan wordt er een contract opgemaakt of de koper ziet er vanaf. In het laatste geval krijgt hij zijn geld ( cheque) terug en in het eerste geval wordt het betaalde bedrag als eertse aanbetaling beschouwd. Een seriueze aanbetaling, meestal 10% is dan vereist binnen 14 dagen na het ondertekene van het contract. Let wel beide partijen moeten getekend hebben, voodat die termijn van 2 weken ingaat. Bij grotere organisaties, bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw, komt het regelmatig voor dat de verkopende partij pas dagen later tekent dan de koper, zodat in feite de betaligsdatum later ligt dan 14 dagen na ondertekening. Bij bestaande woningen (re-sales) is het in feite hetzelfde scenario. Omdat d ehuidige marktomstandigheden ruimte laten voor onderhandelen is het gebruikelijk dit op basis van een schriftelijk contract te doen, waarbij een aanbetaling van $1000 wordt meegestuurd. Wordt het bod geaccepteerd dan is die $ 1000 meteen de eerste aanbetaling. Volgt er een tegenbod dan wordt die $ 1000 pas als aanbetaling beschouwd, nadat er een akkoord bereikt is. Komen partijen niet tot elkaar dan wordt het contract vernietigd en gaat de $ 1000 terug naar de koper. Een aanbetaling staat pas op risico (non-refudable) nadat er een difinitief contract bestaat.